Smartfon zapewnia nadzór nad pracownikami w czasie rzeczywistym i późniejszą analizę ich działań. Pozwala ocenić ich aktywność, czas pracy i wyniki. Daje narzędzia umożliwiające korygowanie i poprawę pracy konsultantów i agentów.

System CTI  Smartfon jest szczególnie przydatny firmom, w których telefon jest głównym narzędziem kontaktu z klientem. Dzięki wspólnej dla wszystkich pracowników bazie danych tworzona jest historia współpracy z klientem, dokonywanych przez niego zakupów, informacja o rabatach i płatnościach oraz treści prowadzonych rozmów. Informacje te są na bieżąco uzupełniane i wymieniane między pracownikami i klientami firmy.

Oprogramowanie Smartfon łączy w sobie cechy systemów CRM (Customer Relationship Management) oraz systemów CTI (Computer Telephony Integration). Określeniem CRM opisuje się systemy wspierające zarządzanie kontaktami z klientem, natomiast CTI to oprogramowanie integrujące strukturę telefoniczną i komputerową.